Tue
08. November 20223:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 165A

Lalique Only

Tue 08. November 2022 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Consignments until: 16. September 2022

Tue
08. November 20224:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 165B

Art Nouveau - Art Deco Part I
Glass

Tue 08. November 2022 4:00 PM MESZ CEST  | Munich

Consignments until: 16. September 2022

Wed
09. November 20223:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 165C

Art Nouveau - Art Deco Part II
Sculptures - Furniture - Ceramics - Metal

Wed 09. November 2022 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Consignments until: 16. September 2022

Tue
29. November 20223:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 166A

Schools of Design

Tue 29. November 2022 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Consignments until: 30. September 2022

Wed
11. May 20223:00 PM MESZ CEST

Tue
10. May 20223:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 162A

Lalique only

Tue 10. May 2022 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
10. May 20224:00 PM MESZ CEST

Thu
24. February 20226:00 PM MESZ CEST

Tue
07. December 20213:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 160A

Schools of Design

Tue 07. December 2021 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Thu
18. November 20213:00 PM MESZ CEST

Wed
17. November 20213:00 PM MESZ CEST

Tue
16. November 20213:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 159A

Lalique Only

Tue 16. November 2021 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
16. November 20214:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 159B

Art Nouveau - Art Deco Part I

Tue 16. November 2021 4:00 PM MESZ CEST  | Munich

Fri
02. July 20213:00 PM MESZ CEST Munich

Thu
10. June 20213:00 PM MESZ CEST Munich

Wed
09. June 20213:00 PM MESZ CEST

Tue
08. June 20213:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 156A

Lalique Only

Tue 08. June 2021 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
08. June 20214:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 156B

Art Nouveau - Art Deco
Glass

Tue 08. June 2021 4:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
08. December 20203:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 154A

Schools of Design

Tue 08. December 2020 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Wed
18. November 20203:00 PM MESZ CEST Munich

Tue
17. November 20203:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 153A

Lalique Only

Tue 17. November 2020 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
17. November 20204:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 153B

Art Nouveau - Art Deco
Glass

Tue 17. November 2020 4:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
26. May 20203:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 150A

Lalique Only

Tue 26. May 2020 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
26. May 20203:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 150B

Art Nouveau - Art Deco

Tue 26. May 2020 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
03. December 20194:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 148A

Schools of Design

Tue 03. December 2019 4:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
12. November 20193:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 147A

Lalique only

Tue 12. November 2019 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
12. November 20193:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 147B

Art Nouveau - Art Deco

Tue 12. November 2019 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
28. May 20192:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 144A

Lalique only

Tue 28. May 2019 2:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
28. May 201912:25 AM MESZ CEST Munich

Auction 144B

Art Nouveau - Art Deco

Tue 28. May 2019 12:25 AM MESZ CEST  | Munich

Tue
11. December 20185:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 142A

Schools of Design

Tue 11. December 2018 5:00 PM MESZ CEST  | Munich

Wed
21. November 20182:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 141C

Auction Art Nouveau - Art Deco

Wed 21. November 2018 2:00 PM MESZ CEST  | Munich

Wed
21. November 20186:00 PM MESZ CEST Munich

Tue
20. November 20186:00 PM MESZ CEST Munich

Tue
15. May 20183:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 138A

Lalique Only

Tue 15. May 2018 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
15. May 20185:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 138B

Art Nouveau - Art Deco

Tue 15. May 2018 5:00 PM MESZ CEST  | Munich

Wed
13. December 20175:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 136C

The Ellen Sauter Collection

Wed 13. December 2017 5:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
12. December 20173:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 136A

Schools of Design

Tue 12. December 2017 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
21. November 201712:25 AM MESZ CEST Munich

Auction 135

Art Nouveau - Art Deco

Tue 21. November 2017 12:25 AM MESZ CEST  | Munich

Tue
23. May 20172:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 132B

Art Nouveau - Art Deco

Tue 23. May 2017 2:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
06. December 20165:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 130A

Schools of Design
Highlight Auction

Tue 06. December 2016 5:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
15. November 20163:00 PM MESZ CEST Munich

Auction 129

Art Nouveau - Art Deco

Tue 15. November 2016 3:00 PM MESZ CEST  | Munich

Tue
10. May 201612:25 AM MESZ CEST Munich

Auction 126

Art Nouveau - Art Deco

Tue 10. May 2016 12:25 AM MESZ CEST  | Munich

Tue
08. December 201512:25 AM MESZ CEST Munich

Auction 124A

Highlights

Tue 08. December 2015 12:25 AM MESZ CEST  | Munich

Tue
17. November 201512:25 AM MESZ CEST Munich

Auction 123

Art Nouveau - Art Deco

Tue 17. November 2015 12:25 AM MESZ CEST  | Munich

Tue
19. May 201512:25 AM MESZ CEST Munich

Auction 120

Art Nouveau - Art Deco

Tue 19. May 2015 12:25 AM MESZ CEST  | Munich

Wed
12. November 201412:25 AM MESZ CEST Munich

Auction 117C

Wed 12. November 2014 12:25 AM MESZ CEST  | Munich

Tue
11. November 201412:25 AM MESZ CEST Munich

Auction 117A

Tue 11. November 2014 12:25 AM MESZ CEST  | Munich

Tue
11. November 201412:25 AM MESZ CEST Munich

Auction 117B

Tue 11. November 2014 12:25 AM MESZ CEST  | Munich

Tue
10. December 201312:25 AM MESZ CEST Munich

Auction 112A

Tue 10. December 2013 12:25 AM MESZ CEST  | Munich

Tue
05. November 201312:25 AM MESZ CEST

Auction 111A

Tue 05. November 2013 12:25 AM MESZ CEST  |