Lot: 687


panga na visu. Kurzwaffen, geschmiedete Kultgegenstände und Schilde aus Afrika, 2009

Kubetz, Alexander; Zirngibl, Manfred A.

Alexander Kubetz, Manfred A. Zirngibl, panga na visu. Kurzwaffen, geschmiedete Kultgegenstände und Schilde aus Afrika, Riedlhütte 2009.

Award: 10 €

154D - Modern Art
10. December 2020 at 3:00 PM