Lot: 626


Kilengi - Afrikanische Kunst aus der Sammlung Bareiss, 1997

Haenlein, Carl

Exhib. Cat. Kilengi - Afrikanische Kunst aus der Sammlung Bareiss, Kestner Gesellschaft, Hanover 1997.

Award: 30 €

154D - Modern Art
10. December 2020 at 3:00 PM