Los: 80

Shigeru Uchida (1943)
Stuhl 'Okazaki', um 1991

Shigeru Uchida UMS Pastoe, Utrecht

H. 77,5 x 38 x 49,5 cm. UMS Pastoe, Utrecht. Eichenholz.

Zuschlag: 2.800 €

124A - Highlights
08. Dezember 2015 um 01:02

Literatur:

Shigeru Uchida, Uchida Mitsuhashi and Studio 80, S. 34.