Los: 729

Städtische Museen Heilbronn
A. R. Penck. Erinnerung, Modell, Denkmal, 1999

A. R. Penck

Ausst. Kat. A. R. Penck. Erinnerung, Modell, Denkmal, Städtische Museen Heilbronn, Frankfurt am Main 1999.

Zuschlag: 10 €

155B - Internationales Design
03. März 2021 um 15:00